Κυριακή, 3 Μαρτίου 2013

Τα πρώτα στοιχεία


Η διάρκεια της εκδρομής:
 Κυριακή 1Απριλίου μέχρι και Παρασκευή 5 Απριλίου 2013

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: ΚΠΕ Μεσσολογγίου

Πρόγραμμα που θα συμμετέχουμε:  Οι αλυκές Μεσολογγίου

Τόπος διαμονής:  Πάτρα

Μεταφορές: Με πλοίο και λεωφορείο

Συμμετέχοντες μαθητές: αρχικές αιτήσεις 56 

Συνοδοί καθηγητές: 4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου